In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 13/03/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
200N
404
400N
4527
2467
4685
1TR
9125
3TR
20681
34470
52428
57388
84108
02967
62070
10TR
81121
30015
15TR
68721
30TR
18160
2TỶ
780114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/03/21

008 04 5
114 15 660 67 67
221 21 28 25 27 770 70
3881 88 85
4996

Đắk Nông - 06/03/21

0123456789
4470
2070
8160
0681
1121
8721
404
0114
4685
9125
0015
96
4527
2467
2967
2428
7388
4108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
22
200N
481
400N
6299
4251
9008
1TR
6153
3TR
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
10TR
75301
90131
15TR
65959
30TR
21395
2TỶ
728251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/02/21

001 07 08 551 59 56 53 51
16
222 22 779
331 30 881
443 995 93 99

Đắk Nông - 27/02/21

0123456789
9530
481
4251
5301
0131
8251
22
6122
6153
0293
5243
1395
0756
1607
9008
6299
7279
5959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
200N
558
400N
4749
6899
5947
1TR
9066
3TR
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
10TR
08416
58366
15TR
36993
30TR
42976
2TỶ
706788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 20/02/21

0558 53 58
116 10 666 67 66
2776
339 888 87
446 49 47 993 99 90

Đắk Nông - 20/02/21

0123456789
90
6610
7253
6993
9066
9246
8416
8366
2976
5947
6367
1087
558
1858
6788
4749
6899
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
200N
450
400N
4334
4189
1948
1TR
8286
3TR
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
10TR
49395
36774
15TR
54251
30TR
15925
2TỶ
766911

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/02/21

007 551 50
111 14 663 64
225 774
334 34 34 886 89
448 995 98 90

Đắk Nông - 13/02/21

0123456789
450
9390
4251
6911
3663
14
4334
9764
4034
0534
6774
9395
5925
8286
1107
1948
7198
4189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
200N
197
400N
0624
6585
7033
1TR
4181
3TR
19574
48007
16308
34480
97637
89492
50824
10TR
97703
93926
15TR
99432
30TR
27839
2TỶ
516837

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/02/21

003 07 08 5
16
226 24 24 774
337 39 32 37 33 31 880 81 85
4992 97

Đắk Nông - 06/02/21

0123456789
4480
31
4181
9492
9432
7033
7703
0624
9574
0824
6585
3926
197
8007
7637
6837
6308
7839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
10
200N
070
400N
0654
9877
2698
1TR
4699
3TR
67162
18594
74692
66957
54481
23830
74751
10TR
98281
62596
15TR
87693
30TR
95136
2TỶ
366082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/01/21

0557 51 54
110 662
2777 70
336 30 882 81 81
4993 96 94 92 99 98

Đắk Nông - 30/01/21

0123456789
10
070
3830
4481
4751
8281
7162
4692
6082
7693
0654
8594
2596
5136
9877
6957
2698
4699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
25
200N
407
400N
9997
4440
3436
1TR
0246
3TR
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
10TR
56811
68567
15TR
35093
30TR
66722
2TỶ
957784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/01/21

009 07 550
111 19 667
222 24 25 778
332 36 884 80
446 40 993 97

Đắk Nông - 23/01/21

0123456789
4440
1850
7480
6811
0232
6722
5093
7424
7784
25
3436
0246
407
9997
8567
8578
8509
2719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 . All Rights Reserverd. A brand of