In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Lê Thanh
Số ĐT: 0903 309 742
04 Phạm Viết Chánh, P.19,Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
119 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 12/03/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
200N
564
400N
6450
0052
8311
1TR
9802
3TR
17651
19522
19874
30860
81616
53180
96349
10TR
17105
03409
15TR
40630
30TR
20853
2TỶ
923592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/03/21

005 09 02 553 51 50 52
116 11 660 64
222 774 79
330 880
449 992

Gia Lai - 05/03/21

0123456789
6450
0860
3180
0630
8311
7651
0052
9802
9522
3592
0853
564
9874
7105
1616
79
6349
3409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
69
200N
239
400N
6750
3287
2328
1TR
7743
3TR
56055
11987
95348
94596
28776
26273
56987
10TR
07465
08293
15TR
88101
30TR
28854
2TỶ
677972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/02/21

001 554 55 50
1665 69
228 772 76 73
339 887 87 87
448 43 993 96

Gia Lai - 26/02/21

0123456789
6750
8101
7972
7743
6273
8293
8854
6055
7465
4596
8776
3287
1987
6987
2328
5348
69
239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
39
200N
706
400N
8398
6463
2419
1TR
7403
3TR
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
10TR
65899
64499
15TR
54070
30TR
18048
2TỶ
326563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/02/21

003 06 5
119 663 61 63
2770 75 77
335 39 8
448 44 999 99 91 95 98

Gia Lai - 19/02/21

0123456789
4070
9761
1191
6463
7403
6563
9244
4235
9275
2495
706
9077
8398
8048
39
2419
5899
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
31
200N
178
400N
6479
6879
1566
1TR
7528
3TR
69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
10TR
19280
15178
15TR
30188
30TR
53028
2TỶ
971703

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/02/21

003 00 05 5
112 663 66
228 28 778 79 79 78
330 31 888 80
446 999

Gia Lai - 12/02/21

0123456789
9100
2830
9280
31
1912
6363
1703
5605
1566
8946
178
7528
5178
0188
3028
6479
6879
1999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
200N
796
400N
5515
4879
8827
1TR
0601
3TR
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
10TR
43369
66213
15TR
46969
30TR
19214
2TỶ
737196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/02/21

001 5
114 13 15 17 669 69
223 25 27 779
336 30 884
449 996 91 96

Gia Lai - 05/02/21

0123456789
3930
0601
1391
7223
6213
2784
9214
5515
9325
796
0236
7196
17
8827
4879
4749
3369
6969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
70
200N
215
400N
0644
7942
6992
1TR
7624
3TR
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
10TR
38679
18485
15TR
43590
30TR
47619
2TỶ
849780

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/01/21

0559 54
119 15 6
224 779 73 79 73 70
336 880 85 89
444 42 990 92

Gia Lai - 29/01/21

0123456789
70
3590
9780
7942
6992
9673
1773
0644
7624
0954
215
8485
5636
4659
9679
0689
8679
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
80
200N
958
400N
4811
8520
8921
1TR
9019
3TR
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
10TR
98567
48967
15TR
26517
30TR
80050
2TỶ
119209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/01/21

009 550 58
117 14 19 11 667 67 65 65 68
220 21 776
335 886 80
49

Gia Lai - 22/01/21

0123456789
80
8520
0050
4811
8921
4814
1065
5665
0935
8586
2676
8567
8967
6517
958
0168
9019
9209
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 . All Rights Reserverd. A brand of