In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm

Còn 07:44:27 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K1AG3K13K1
100N
93
33
18
200N
454
318
017
400N
6253
1649
6872
8629
8830
9872
5917
9035
0403
1TR
4000
8421
0457
3TR
76339
15658
74486
69199
35718
18667
46700
37688
22523
66567
83249
43085
41385
56607
11783
00059
21468
01723
47100
80760
21684
10TR
17129
90499
44461
16365
26860
00817
15TR
03828
39750
08834
30TR
39002
87722
51582
2TỶ
962910
215008
227843
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K4AG2K42K4
100N
40
86
45
200N
844
953
251
400N
3640
4112
7222
7740
8113
8582
6570
4160
6155
1TR
6130
2306
3513
3TR
80697
81402
94528
96898
10778
14585
22490
04662
03583
49161
22604
31531
62023
04112
73570
47098
37294
67190
97532
44748
39109
10TR
94376
86223
11560
44163
75235
17265
15TR
84015
60268
33806
30TR
97351
63576
65620
2TỶ
309841
889627
622893
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K3AG2K32K3
100N
88
99
63
200N
925
170
800
400N
1988
9438
7181
2531
2947
0866
7809
1574
9641
1TR
6100
0245
4939
3TR
42470
37895
34215
41297
10198
20784
65490
91793
05036
09708
06854
08299
55286
00908
86460
03118
77225
76036
58833
54127
80371
10TR
97251
51384
50752
06206
52963
73526
15TR
19859
49511
29546
30TR
76589
96072
74709
2TỶ
232111
660825
631152
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K2AG2K22K2
100N
38
11
36
200N
020
945
362
400N
3824
2410
4388
2226
9194
4571
9595
8081
0291
1TR
9101
1467
9885
3TR
81980
41250
92172
85738
33943
55224
50875
37169
32444
32374
28725
45571
61233
85552
23357
05673
32821
39742
72676
61561
61358
10TR
99640
08651
87511
29229
66482
57151
15TR
82914
05850
35796
30TR
99129
89609
61396
2TỶ
724134
054202
821132
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K1AG2K12K1
100N
87
07
98
200N
045
648
250
400N
9489
3634
7029
7666
0679
5091
8319
2029
0509
1TR
5857
1328
0257
3TR
15443
11269
45753
79445
97127
56118
14773
90582
71151
82057
27754
11412
63323
60689
44111
56039
13481
34864
34192
14884
35307
10TR
42798
99213
26569
86833
57193
58313
15TR
67516
23536
24585
30TR
63929
35008
94736
2TỶ
142108
374425
115548
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K4AG1K41K4
100N
60
99
73
200N
003
955
382
400N
2291
0746
9692
1203
5435
0815
4764
2407
5239
1TR
3128
9614
2474
3TR
99223
70622
84315
91663
40103
83975
69223
40002
23616
69267
85282
23670
60026
92256
16367
05730
07676
21310
64561
62097
33257
10TR
74552
88000
31351
05473
31841
41511
15TR
49812
75157
35416
30TR
74838
30374
99850
2TỶ
684009
615136
087866
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K3AG1K31K3
100N
37
24
92
200N
143
814
897
400N
9351
0190
8860
1880
5167
6732
0587
8750
0323
1TR
5757
6575
1054
3TR
42258
70490
68001
99919
43052
34033
43822
31305
06238
47810
10153
93370
26031
72290
25098
67033
43780
57451
00076
53263
28617
10TR
53491
00084
48480
72812
61363
52013
15TR
90075
70141
43569
30TR
64526
02017
25519
2TỶ
140515
191318
078424
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 . All Rights Reserverd. A brand of