In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0938 586 482
3/19 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 08:49:11 nữa đến xổ số Miền Trung
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
79
31
200N
564
649
400N
6450
0052
8311
0886
4355
4004
1TR
9802
9552
3TR
17651
19522
19874
30860
81616
53180
96349
22863
67191
32715
59607
10054
92793
65791
10TR
17105
03409
22086
17708
15TR
40630
72990
30TR
20853
36862
2TỶ
923592
165133
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
69
87
200N
239
131
400N
6750
3287
2328
1619
9537
5041
1TR
7743
7426
3TR
56055
11987
95348
94596
28776
26273
56987
37878
51508
46913
46070
69583
62800
45539
10TR
07465
08293
57064
26967
15TR
88101
32380
30TR
28854
40361
2TỶ
677972
744914
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
39
30
200N
706
938
400N
8398
6463
2419
4692
3731
3990
1TR
7403
7372
3TR
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
23298
60703
84341
69899
70014
58381
71635
10TR
65899
64499
61766
13409
15TR
54070
55477
30TR
18048
65186
2TỶ
326563
312872
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
31
07
200N
178
941
400N
6479
6879
1566
4232
5835
5225
1TR
7528
6047
3TR
69100
55605
11912
18946
22830
66363
71999
42921
11467
80090
20983
47866
27778
65519
10TR
19280
15178
64606
38137
15TR
30188
31046
30TR
53028
04887
2TỶ
971703
248133
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
17
00
200N
796
326
400N
5515
4879
8827
7655
0820
3960
1TR
0601
5544
3TR
10236
17223
73930
44749
21391
02784
29325
65874
99770
05175
49612
72957
23901
58577
10TR
43369
66213
62406
39084
15TR
46969
17673
30TR
19214
20808
2TỶ
737196
790114
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
70
77
200N
215
723
400N
0644
7942
6992
2858
3240
0043
1TR
7624
0846
3TR
04659
20954
59673
29679
95636
81773
00689
15683
57024
00205
39693
99898
08754
00151
10TR
38679
18485
97506
20437
15TR
43590
11254
30TR
47619
64562
2TỶ
849780
584868
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
80
22
200N
958
534
400N
4811
8520
8921
5882
1352
6372
1TR
9019
5133
3TR
28586
91065
94814
05665
80168
42676
40935
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
10TR
98567
48967
85275
16154
15TR
26517
29333
30TR
80050
32786
2TỶ
119209
930093
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 . All Rights Reserverd. A brand of