XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
09/03/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 2137 15Tr 4
Nhì 73724840 6.5Tr 6
Ba 463957866858 3Tr 9
KK1 x137 1Tr 26
KK2 xx37 100N 426
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 39
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 16 133
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
09/03/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 2137 15Tr 4
Nhì 73724840 6.5Tr 6
Ba 463957866858 3Tr 9
KK1 x137 1Tr 26
KK2 xx37 100N 426
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 39
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 16 133
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
09/03/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 2137 15Tr 4
Nhì 73724840 6.5Tr 6
Ba 463957866858 3Tr 9
KK1 x137 1Tr 26
KK2 xx37 100N 426
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 39
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 16 133
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
09/03/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 2137 15Tr 4
Nhì 73724840 6.5Tr 6
Ba 463957866858 3Tr 9
KK1 x137 1Tr 26
KK2 xx37 100N 426
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 39
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 16 133
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại
Bản in mặc định
Bản in không nền
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò