XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Ba
09/03/21
Kết quả xổ số Power 6/55
15 18 29 35 47 54 | 20
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 92,5 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 5,8 Tỷ
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1070 500.000đ
Giải ba 3 số 23166 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
92.543.076.300đ
JACKPOT 2 kỳ sau
5.806.685.000đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Ba
09/03/21
Kết quả xổ số Power 6/55
15 18 29 35 47 54 | 20
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 92,5 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 5,8 Tỷ
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1070 500.000đ
Giải ba 3 số 23166 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
92.543.076.300đ
JACKPOT 2 kỳ sau
5.806.685.000đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Ba
09/03/21
Kết quả xổ số Power 6/55
15 18 29 35 47 54 | 20
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 92,5 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 5,8 Tỷ
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1070 500.000đ
Giải ba 3 số 23166 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
92.543.076.300đ
JACKPOT 2 kỳ sau
5.806.685.000đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
POWER 6/55
T.Ba
09/03/21
Kết quả xổ số Power 6/55
15 18 29 35 47 54 | 20
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 92,5 Tỷ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 5,8 Tỷ
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1070 500.000đ
Giải ba 3 số 23166 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
92.543.076.300đ
JACKPOT 2 kỳ sau
5.806.685.000đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.
Bản in mặc định
Bản in không nền
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò